CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÒ HƠI

CÔNG TY NĂNG LƯỢNG VÀ THIẾT BỊ NHIỆT MẠNH QUÂN

Địa Chỉ: Thôn 8, Xã Tế Nông, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa - Điện Thoại: 098.798.9871 - 0934.404.205
|
Điện Trở
Điên trở 1kw 220v
Điện Trở 18 Kw-220v/380v
Điện Trở 30 Kw-380v
Điện Trở 24kw 220v/380v